thumbnail - Hội nghị tự chủ đại học năm 2022: Cuộc cách mạng toàn diện
Lan đột biến
Hà Nội

Hội nghị tự chủ đại học năm 2022: Cuộc cách mạng toàn diện

VTV.vn - Hôm này (4/8), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tự chủ đại học 2022 tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác