thumbnail - Hội nhập quốc tế tạo động lực cho kinh tế Việt Nam
Tuấn Anh
Hà Nội

Hội nhập quốc tế tạo động lực cho kinh tế Việt Nam

Việt Nam đã và đang tích cực, chủ động mở rộng ra thị trường nước ngoài và từng bước khẳng định vai trò của mình trong nền kinh tế khu vực và quốc tế.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác