thumbnail - Hơn 100 km đường sắt xây dựng trong 14 năm
Lan đột biến
Hà Nội

Hơn 100 km đường sắt xây dựng trong 14 năm

Quá trình xây đoạn đường sắt dài 133 km với hơn 100 km đường hầm ở tỉnh Vân Nam gặp nhiều thách thức do điều kiện địa chất phức tạp.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác