thumbnail - Hơn 35 km đường ‘làm mãi không xong’, Đà Nẵng bổ sung thêm 81 tỷ đồng
Tuấn Anh
Hà Nội

Hơn 35 km đường ‘làm mãi không xong’, Đà Nẵng bổ sung thêm 81 tỷ đồng

Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến ĐT 601 (Đà Nẵng) được phê duyệt tổng kinh phí hơn 643 tỷ đồng, quá hạn nhưng chưa hoàn thành phải điều chỉnh bổ sung thêm 81 tỷ đồng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác