thumbnail - Hợp long nhịp cuối đường dẫn cầu Vĩnh Tuy 2
Trường Sơn
Hà Nội

Hợp long nhịp cuối đường dẫn cầu Vĩnh Tuy 2

Hai cần cẩu tải trọng gần 200 tấn được huy động đưa 9 phiến dầm lên cao để hợp long nhịp cuối, đường dẫn hơn 2 km dự án cầu Vĩnh Tuy 2.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác