thumbnail - Hợp tác công tư đầu tiên nhằm nâng cao năng lực quản lý bệnh viêm gan virus,
Quốc Cường
Hà Nội

Hợp tác công tư đầu tiên nhằm nâng cao năng lực quản lý bệnh viêm gan virus,

Trọng tâm của chương trình sẽ là các phương pháp tiếp cận lấy con người làm trung tâm trong đào tạo các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe không chuyên khoa dựa vào cộng đồng trong phòng ngừa và quản lý căn bệnh viêm gan siêu vi
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác