thumbnail - Hợp tác xã miền núi cần “trụ đỡ” để phát triển vững mạnh
Duy Tân
Hà Nội

Hợp tác xã miền núi cần “trụ đỡ” để phát triển vững mạnh

Việc đa dạng ngành nghề, các hợp tác xã ở Yên Bái đã góp phần đổi thay bộ mặt nông thôn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các HTX ở Yên Bái vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc rất cần được tháo gỡ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác