thumbnail - HOSE không có tiền, giao dịch cả phiên sáng chưa nổi 3.000 tỷ đồng
Duy Tân
Hà Nội

HOSE không có tiền, giao dịch cả phiên sáng chưa nổi 3.000 tỷ đồng

Trong 2 năm vừa qua, HOSE chưa có một phiên nào giao dịch dưới mức 3.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều này là đang diễn ra một cách hiển nhiên trong sáng nay cho thấy tiền đã không còn ở lại thị trường.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác