thumbnail - “Hốt hoảng” vì 15 triệu USD giá bản quyền World Cup 2022 ở Việt Nam
Diệu Thúy
Hà Nội

“Hốt hoảng” vì 15 triệu USD giá bản quyền World Cup 2022 ở Việt Nam

Các đơn vị truyền thông tại VN đang kết hợp với nhau để cùng mua gói bản quyền truyền thông World Cup 2022. Tuy nhiên, quan điểm chung của các đơn vị là nhất quyết không mua bằng mọi giá, để tránh thua thiệt cho phía VN.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác