thumbnail - Hướng dẫn phúc khảo bài thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022
Lan đột biến
Hà Nội

Hướng dẫn phúc khảo bài thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022

Các học viện, trường đại học CAND vừa có hướng dẫn về thủ tục phúc khảo bài thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022. Theo đó, thời gian nhận đơn phúc khảo bài thi được tính từ thời điểm thí sinh biết kết quả thi đến trước ngày 5/8.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác