thumbnail - Hướng dòng vốn vào bất động sản đúng đích
Cường bếu
Hà Nội

Hướng dòng vốn vào bất động sản đúng đích

Mọi động thái từ nhà quản lý chỉ muốn thị trường đi vào khuôn khổ, tránh hiện tượng đầu cơ, chứ không có đóng sập các cánh cửa vốn lại. Do đó, doanh nghiệp bất động sản muốn tìm vốn phải tự nâng cao năng lực bản thân trước...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác