thumbnail - Hướng tiêu hủy MV của Sơn Tùng
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Hướng tiêu hủy MV của Sơn Tùng

Luật sư Nguyễn Đức Hùng cho biết việc tiêu hủy "There's No One At All" được hiểu là xóa bỏ đĩa hoặc vật liệu chứa nội dung, bản ghi âm, ghi hình có nội dung của video này.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác