thumbnail - Hụt công việc vì trang cá nhân trên Facebook không đẹp
Fun Fun
Hà Nội

Hụt công việc vì trang cá nhân trên Facebook không đẹp

Nhiều người đi làm lo không được tuyển vì trang cá nhân không nổi bật. Tuy nhiên, chuyên gia HR cho rằng "profile" trên mạng không phải bức tranh tổng thể về một nhân sự tốt.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác