thumbnail - "Hụt hơi" chạy theo thương mại điện tử, ngành thuế tính kế bắt kịp
Quốc Cường
Hà Nội

"Hụt hơi" chạy theo thương mại điện tử, ngành thuế tính kế bắt kịp

Cùng với việc kiểm soát được giao dịch mua bán, thanh toán dịch vụ số xuyên biên giới trên cơ sở lấp đầy "khoảng trống" về hành lang pháp lý và "trợ thủ đắc lực" từ công nghệ, số thu thuế từ thương mại điện tử có thể tăng vọt...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác