thumbnail - Huy động gần 200 cảnh sát chữa cháy tổng kho vật tư tại Đà Nẵng
Lan đột biến
Hà Nội

Huy động gần 200 cảnh sát chữa cháy tổng kho vật tư tại Đà Nẵng

Tổng kho vật tư thiết bị của Nhà máy biến áp Đà Nẵng cháy lớn, lực lượng chức năng phải huy động gần 200 chiến sĩ đến hiện trường...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác