thumbnail - Huyền bí nhà mồ Tây nguyên: Nhà mồ và tượng mồ
Duy Tân
Hà Nội

Huyền bí nhà mồ Tây nguyên: Nhà mồ và tượng mồ

Nhà mồ của người Tây nguyên là một thế giới nghệ thuật, tất nhiên là dưới góc nhìn của chúng ta hôm nay, còn với người Tây nguyên, đơn giản đấy là nơi họ thành kính đưa người chết về để đợi ngày Pơ thi, tức vĩnh viễn ra đi, không bao giờ quyến luyến quay lại nữa.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác