thumbnail - Hy hữu chuyện tòa án yêu cầu ‘tiểu tam’ trả lại tiền nhận từ chồng của ‘chính thất’
Viễn Đông
Hà Nội

Hy hữu chuyện tòa án yêu cầu ‘tiểu tam’ trả lại tiền nhận từ chồng của ‘chính thất’

Tòa án yêu cầu "tiểu tam" trả lại số tiền đã nhận từ chồng của "chính thất", bởi đây là một phần trong tài sản của cuộc hôn nhân hợp pháp.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác