thumbnail - IDG Ventures khởi kiện VCCorp
Viễn Đông
Hà Nội

IDG Ventures khởi kiện VCCorp

Công ty IDGVV15 Limited và công ty IDG Ventures Việt Nam khởi kiện CTCP VCCorp vi phạm Điều lệ công ty và hợp đồng đầu tư, cho rằng có dấu hiệu bất thường trong kiện toàn nhân sự và che giấu sai phạm quản lý tài chính tại VCCorp.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác