thumbnail - IMF: Điều chỉnh biên độ tỷ giá giao ngay thể hiện sự linh hoạt trong điều hành
Lan đột biến
Hà Nội

IMF: Điều chỉnh biên độ tỷ giá giao ngay thể hiện sự linh hoạt trong điều hành

VTV.vn - Đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhấn mạnh việc điều chỉnh của Ngân hàng Nhà nước là hành động kịp thời và phù hợp với tình hình quốc tế và nền...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác