thumbnail - Infographic: Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn
Duy Tân
Hà Nội

Infographic: Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn

Ông Nguyễn Anh Tuấn được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác