thumbnail - iPhone 14 khó ra mắt đúng hẹn
Thu Trang
Hà Nội

iPhone 14 khó ra mắt đúng hẹn

Dù Apple liên tục thúc ép đẩy mạnh sản xuất, nhà máy Foxconn ở thành phố Trịnh Châu không thể tuyển thêm công nhân vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác