thumbnail - iPhone 14 Pro sẽ có màn hình lớn hơn các mẫu iPhone 13 Pro
Lê Vũ Phong
Hà Nội

iPhone 14 Pro sẽ có màn hình lớn hơn các mẫu iPhone 13 Pro

(Techz.vn) Phiên bản iPhone 14 Pro chắc chắn sẽ đánh dấu một kỷ nguyên mới của Apple với camera trước hình viên thuốc và kích thước màn hình lớn hơn các mẫu iPhone 13 Pro.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác