thumbnail - iPhone 14 về Việt Nam chiều nay, màu tím giá trên 50 triệu
Quốc Cường
Hà Nội

iPhone 14 về Việt Nam chiều nay, màu tím giá trên 50 triệu

iPhone 14 ra mắt: Sau khi nhận iPhone 14 sớm, nhiều người đã bán cho các đầu mối ngay cạnh cửa hàng Apple Store để lấy chênh lệch.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác