thumbnail - iPhone14 sẽ bỏ hoàn toàn khe SIM vật lý, nhưng chỉ có tại Mỹ
Trường Sơn
Hà Nội

iPhone14 sẽ bỏ hoàn toàn khe SIM vật lý, nhưng chỉ có tại Mỹ

(Techz.vn) Gần đây thông tin iPhone 14 sẽ bỏ khe SIM vật lý khiến nhiều người dùng lo lắng, vậy thực tế nó sẽ như thế nào?
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác