thumbnail - Johnny Depp bán tranh được 5 triệu USD
Viễn Đông
Hà Nội

Johnny Depp bán tranh được 5 triệu USD

Hơn 780 bản in từ bốn bức tranh của Johnny Depp được bán hết trong vài giờ, thu về 5 triệu USD, hôm 29/7. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác