thumbnail - Johnny Depp và gần 10 triệu fan chê cười Amber Heard vì diễn QUÁ DỞ tại toà, “thảm hoạ” ngang nữ chính Twilight năm xưa?
Thu Trang
Hà Nội

Johnny Depp và gần 10 triệu fan chê cười Amber Heard vì diễn QUÁ DỞ tại toà, “thảm hoạ” ngang nữ chính Twilight năm xưa?

Màn khóc lóc của Amber Heard tại tòa khiến ngay cả Johnny Depp cũng không nhịn được cười.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác