thumbnail - Kẻ cướp ngân hàng ở Hải Phòng thay đổi quần áo trên đường trở về nhà
Cường bếu
Hà Nội

Kẻ cướp ngân hàng ở Hải Phòng thay đổi quần áo trên đường trở về nhà

Sau khi cướp ngân hàng bất thành Tuấn đã thay đổi quần áo rồi ung dung trở về nhà, sau đó y đã bị cảnh sát bắt.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác