thumbnail - Kế hoạch 11 triệu USD để tìm 8.000 Bitcoin trong bãi rác
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Kế hoạch 11 triệu USD để tìm 8.000 Bitcoin trong bãi rác

Sau gần 10 năm kiên trì, James Howells kêu gọi được 11 triệu USD đầu tư, sẵn sàng đào bới 110.000 tấn rác tìm lại ổ cứng chứa 8.000 Bitcoin. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác