thumbnail - Kéo giật trụ đợt ATC, nỗ lực “tái chiếm” mốc 1.000 điểm vẫn chưa thành công
Lan đột biến
Hà Nội

Kéo giật trụ đợt ATC, nỗ lực “tái chiếm” mốc 1.000 điểm vẫn chưa thành công

Khoảng cách tới mốc tâm lý 1.000 điểm còn rất hẹp khi VN-Index chốt phiên sáng đã tới 997,7 điểm. Nếu vượt trở lại mốc này, thị trường sẽ củng cố tâm lý rằng “tin xấu đã ra”, nhưng để “tái chiếm” thành công, cần có dòng tiền mạnh hơn...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác