thumbnail - Kết cục của nhóm trộm nhẫn kim cương, 100 lượng vàng của diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh
Gia Loc
Hà Nội

Kết cục của nhóm trộm nhẫn kim cương, 100 lượng vàng của diễn viên, ca sĩ Nhật Kim Anh

Các cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Thái Sơn và Trần Minh Thăng là 2 người trực tiếp thực hiện vụ trộm ở nhà ca sĩ Nhật Kim Anh vào ngày 14/7/2019.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác