thumbnail - Kết luận thanh tra 6 năm chưa ban hành, ai chịu trách nhiệm?
Tuấn Anh
Hà Nội

Kết luận thanh tra 6 năm chưa ban hành, ai chịu trách nhiệm?

Thảo luận luật Thanh tra sửa đổi, nhiều đại biểu nêu tình trạng có kết luận thanh tra 6 năm chưa ban hành song không rõ nguyên nhân cũng không rõ ai chịu trách nhiệm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác