thumbnail - Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay ở 3 tỉnh từng dính tiêu cực thế nào?
Lan đột biến
Hà Nội

Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay ở 3 tỉnh từng dính tiêu cực thế nào?

Kết quả thống kê điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thấy tỉnh Hòa Bình đã có sự tăng tốc vượt bậc.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác