thumbnail - Kết quả tốt nghiệp THPT: Địa phương nào tụt hạng nhiều nhất, vì sao?
Quốc Cường
Hà Nội

Kết quả tốt nghiệp THPT: Địa phương nào tụt hạng nhiều nhất, vì sao?

Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của hầu hết tỉnh, thành phía nam đều tụt hạng so với năm 2021.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác