thumbnail - Khả năng Fed tăng lãi suất và tác động tới kinh tế Việt Nam
Lan đột biến
Hà Nội

Khả năng Fed tăng lãi suất và tác động tới kinh tế Việt Nam

Khả năng Fed tăng lãi suất khoảng 0,75 điểm % tại cuộc họp tuần tới khá chắc chắn. Điều này liệu có tác động mạnh đến mặt bằng lãi suất và tỷ giá của Việt Nam?
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác