thumbnail - Khắc phục yếu kém kéo dài trong lĩnh vực đất đai
Quân Mạnh
Hà Nội

Khắc phục yếu kém kéo dài trong lĩnh vực đất đai

Chiều 10.5, Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII đã bế mạc sau 6 ngày làm việc. Phát biểu bế mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, hội nghị đã thành công tốt đẹp, hoàn thành có chất lượng cao một khối lượng công việc lớn, rất quan trọng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác