thumbnail - Khách sạn vũ trụ sẽ mở cửa đón khách vào năm 2025
Minh DucTRan
Hà Nội

Khách sạn vũ trụ sẽ mở cửa đón khách vào năm 2025

Công ty Orbital Assembly ở Fontana, California chia sẻ thiết kế của hai trạm vũ trụ mới dùng để đón khách du lịch không gian, dự kiến hoạt động sớm nhất năm 2025.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác