thumbnail - Khai giảng năm học mới vào ngày 5-9
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Khai giảng năm học mới vào ngày 5-9

Bộ GD-ĐT cho hay thời gian tựu trường năm học mới sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác