thumbnail - Khai mạc Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII: Hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai
Cường bếu
Hà Nội

Khai mạc Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII: Hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị T.Ư làm rõ nhiều vấn đề trong quản lý, sử dụng đất đai; từ đó đề xuất đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai, nhất là vấn đề hiện đang vướng mắc, gây bức xúc và còn ý kiến khác nhau.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác