thumbnail - Khai mạc SEA Games 31: Xếp hàng dài vào sân Mỹ Đình
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Khai mạc SEA Games 31: Xếp hàng dài vào sân Mỹ Đình

Mọi khâu chuẩn bị đã sẵn sàng cho buổi lễ khai mạc SEA Games 31, bắt đầu từ 20h tại sân Mỹ Đình.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác