thumbnail - Khái niệm "đất ở không hình thành đơn vị ở" đang làm khó bất động sản du lịch
Cường bếu
Hà Nội

Khái niệm "đất ở không hình thành đơn vị ở" đang làm khó bất động sản du lịch

Tranh luận về “đất ở không hình thành đơn vị ở” (khái niệm dùng cho bất động sản du lịch) liên tục làm nóng hội trường của những cuộc hội thảo, toạ đàm về thị trường bất động sản được tổ chức thời gian gần đây…
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác