thumbnail - Khai quật thành Nhà Hồ: Phát hiện dấu tích kiến trúc quan trọng
Duy Tân
Hà Nội

Khai quật thành Nhà Hồ: Phát hiện dấu tích kiến trúc quan trọng

Các nhà khoa học vừa công bố, dọc theo con đường Hoàng Gia của di sản Thành nhà Hồ đã phát lộ nhiều dấu tích kiến trúc quan trọng của kinh đô.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác