thumbnail - Khai thông cho 1 triệu căn nhà ở xã hội
Lan đột biến
Hà Nội

Khai thông cho 1 triệu căn nhà ở xã hội

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng đề án xây ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội từ nay tới năm 2030 và yêu cầu các bộ, ngành cần có giải pháp rút ngắn thủ tục, khuyến khích hấp dẫn để hút doanh nghiệp tham gia.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác