thumbnail - Khan hiếm nguồn cung, người mua nhà quay ra tìm kiếm căn hộ sơ cấp
Trường Sơn
Hà Nội

Khan hiếm nguồn cung, người mua nhà quay ra tìm kiếm căn hộ sơ cấp

Việc hạn chế về nguồn cung mới sẽ đẩy người mua sang lựa chọn căn hộ sơ cấp, trong đó chú ý hơn tới những sản phẩm mới được chào bán trên thị trường.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác