thumbnail - Khánh Hòa quy hoạch đô thị mới Cam Lâm rộng hơn 54700 ha
Lan đột biến
Hà Nội

Khánh Hòa quy hoạch đô thị mới Cam Lâm rộng hơn 54700 ha

Khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc toàn bộ địa giới hành chính huyện Cam Lâm với tổng diện tích khoảng 54.700 ha, thuộc 14 đơn vị hành chính của huyện.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác