thumbnail - Khảo sát sinh viên năm cuối để giải bài toán thất nghiệp
Trường Sơn
Hà Nội

Khảo sát sinh viên năm cuối để giải bài toán thất nghiệp

Bộ Giáo dục Trung Quốc có kế hoạch thực hiện cuộc khảo sát hàng triệu sinh viên năm cuối trong lực nỗ lực giải quyết tình trạng nhiều sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác