thumbnail - Khát vọng hòa bình trong trái tim cựu binh Mỹ
Viễn Đông
Hà Nội

Khát vọng hòa bình trong trái tim cựu binh Mỹ

Sẽ không quá lời nếu nói ông là cựu binh Mỹ “nổi tiếng nhất” tỉnh Quảng Trị, bởi sẽ có rất nhiều người, đặc biệt là những nạn nhân bom mìn thời hậu chiến mang ơn ông. Ông là Chuck Searcy, người mang khát vọng hòa bình.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác