thumbnail - Khát vọng vươn lên
Tuấn Anh
Hà Nội

Khát vọng vươn lên

Việc TPHCM nâng mức chuẩn nghèo nhằm chăm lo tốt hơn cho người dân, giúp các hộ nghèo, cận nghèo ngày càng tiệm cận với mức sống trung bình...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác