thumbnail - "Khi nhận chức quản lý liên quan đất đai, có ai từ chối vì lý do chưa hiểu biết"
Diệu Thúy
Hà Nội

"Khi nhận chức quản lý liên quan đất đai, có ai từ chối vì lý do chưa hiểu biết"

Luật sư Lê Thị Hoa đặt câu hỏi: Khi nhận chức vụ quản lý liên quan đến đất đai, có ai từ chối vì lý do chưa hiểu biết về lĩnh vực này và nhường chỗ cho cán bộ khác?
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác