thumbnail - Khi sinh viên không thèm... tốt nghiệp
Liên Hương
Hà Nội

Khi sinh viên không thèm... tốt nghiệp

TTO - Có bạn từ bỏ chuyện tốt nghiệp khi đã hoàn thành 99% chương trình học, có người đi được nửa chặng đường thì dang dở, người hạ quyết tâm dừng ngay lúc vừa hết năm nhất...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác