thumbnail - Khó khăn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
Trường Sơn
Hà Nội

Khó khăn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

VTV.vn - Năm học tới sẽ là năm thứ 3 triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Một số trường, địa phương đang than khó về giáo viên, về cơ sở vật...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác